ดาวน์โหลด Home Delivery App Demo APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

qr

รุ่นล่าสุด

ชื่อHome Delivery Demo APK
เวอร์ชัน1.0.1 (1)
อัปเดตเมื่อ14 มิ.ย. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์DeliveryApp.in
IDin.deliveryapp.demo
การติดตั้ง5+
ประเภทแอป, ช็อปปิ้ง

แอป Home Delivery App Demo

A demo application to show, an online store with home delivery system.

Home Delivery App Demo is a grocery/food delivery management system that comes with three applications. This is a demo of user app. There are 2 more apps in this package. A web app (admin panel), which is for the shop owner and another one is for the delivery boy. With this powerful system, you will get a powerful admin panel which will help you manage the whole system smartly that accelerates your shop or restaurant business.

Admin panel is for the shop owner, who can add categories and products, where he can provide product name, price, offer price, image, available stock etc. These listed products will be visible to customers through the mobile application. They can order the products, and provide a time slot to deliver the product. Admin can pre-define the time slots. Once a custoer place an order, admin can view that order in the admin panel. He can assign it to a delivery boy. Delivery boy will be having a mobile app, and through that he can see orders assigned to him. Also he can see the delivery location, and using map, he can reach the correct location and deliver the product.

Features :-
-Splash screen with shop logo
-Login and Registration with mobile number and OTP system
-Smart homepage with stunning banner
-Well organized with category and sub categories
-Option to search product
-Product whishlist
-Option to add delivery location
-Option to mention delivery time
-Promo code system
-Order list and details
-Delivery boy app
-View delivery location
-Push notification
-Offers section
-Free support for adding products and creating banner images
-Manage delivery boys
-View sales report
อ่านเพิ่มเติม