แอป VRI HSR ช่วยให้ผู้ติดตั้งสามารถจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
31 ส.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100+

App APKs

HSR APP

แอป VRI HSR ช่วยให้ผู้ติดตั้งสามารถจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติของแอป VRI HSR รวมถึงความสามารถในการกำหนดเวลาการเยี่ยมชมกับลูกค้าจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์และการติดตั้งที่สมบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม