คุณเป็นไข่ไข่ม้วนและกระโดดเพื่อจบทุกระดับ! * คำเตือน * -RAGE GAME😡

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
3 ต.ค. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

I Am Egg - Rage Game Edition GAME

You are an EGG,egg roll ,bounce,balance,and jump to finish all the levels in this egg rage game!
Watch out for traps and enemies,they will hunt the egg,also this is not a ball but an EGG,it moves like an egg.Good Luck and try not to rage at the egg!

*WARNING FRAGILE*
😡Rage Game - Egg May Brake😡
Egg yolk might come outEgg Controls :
Left joystick : Move the egg
Swipe : Rotate Egg Camera
Zoom in and out with your fingers
อ่านเพิ่มเติม