ดาวน์โหลด Imm IAIN Purwokerto APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

qr

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน1.0 (1)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์Dream Cloud Studio
IDcom.dreamcloud.immkorkom
การติดตั้ง50+
ประเภทแอป, การสื่อสาร

แอป Imm IAIN Purwokerto

แอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ cadre

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah sebuah Organisasi Gerakan Mahasiswa Islam, sekaligus Organisasi Otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Kemasyarakatan. IMM berdiri secara lokal di Yogyakarta, tanggal 14 Maret 1964 M / 29 Syawal 1384 H dan Menasional Tahun 1965. Tujuan IMM adalah "mengusahakan terbentuknya Akademisi Islam yang Berakhlak Mulia dalam rangka mencapai Tujuan Muhammadiyah".
aplikasi ini memuat sesuatu yang digunakan untuk berkomunikasi antara
kader dan alumni maka dari itu aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang mendukung hal tersebut :

- Login dan Register
- Profil Korkom
- Profil Komisariat
- Profil Alumni dan Tokoh dll.
อ่านเพิ่มเติม