พบเพื่อนใหม่เพื่อนทางจดหมายและพันธมิตรทางภาษาจากทั่วโลก

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
29 พ.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

แอป Interpals: Friends & Languages

Meet people with InterPals, the original culture and language exchange community with 5 million users.
Chat with new friends, pen pals and language partners from all over the world.
Match with tandem language partners for language exchange or meet up with travelers from other countries who are visiting your area.
Practice languages with native speakers to learn English, Spanish, French, Japanese, Korean, Mandarin Chinese, Cantonese, Portuguese, German, Italian, Russian, Arabic, Turkish and hundreds more), all for FREE!
อ่านเพิ่มเติม