เครื่องเล่นไฟล์เสียงสำหรับอุปกรณ์ Android

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
15 มี.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
การติดตั้ง
100+

App APKs

Jellybean Mp3 Плеер APP

Энергосберегающий, простой, быстрый, несколько аскетичного вида с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом аудио проигрыватель.
Спецально для Андроид плтформы Jelly Bean.
Приложение было разработано, чтобы соответствовать высоким требованиям к качеству воспроизводимой музыки.
Предусмотрены поиск, сортировка и воспроизведение музыкальных файлов по артистам, альбомам, тракам, плейлистам и папкам.
Настройка цветов интерфейса, управление Lock Screen, поддержка всех аудио форматов встроенных в платформу Android 4.1 - 4.3.
Плеер тестировался на гаджетах от различных производителей и показал стабильную работу.
Дополнительную информацию можно получить перейдя на веб ресурс указанному ниже.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา