การประยุกต์ใช้พจนานุกรม Big Indonesia ฉบับที่ 6 (KBBI VI) อย่างเป็นทางการ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
23 พ.ย. 2566
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
5,000,000+

App APKs

Kamus Besar Bahasa Indonesia APP

แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันออฟไลน์อย่างเป็นทางการของสำนักงานพัฒนาและพัฒนาภาษา กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อค้นหาคำ วลี และสำนวนในพจนานุกรม Big Indonesia ฉบับที่ 6 (KBBI VI)
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา