แอปพลิเคชันหลายภาษาสำหรับผู้เช่าในโรงงาน KIZUNA Serviced

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
20 ก.พ. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100+

App APKs

KIZUNA Serviced Factory APP

The multi-language app (Japanese, Korean, English & Vietnamese) exclusively for tenants in KIZUNA Serviced Factory.
Main features:
USE KIZUNA’S SERVICES
• Register services
• Keep track of the service delivery processes
• Evaluate completed services
GIVE FEEDBACKS
• Real-time feedback
• Keep track of the feedback handling process
• Evaluate feedback results from KIZUNA
INTEGRATE MANAGEMENT SYSTEMS (update later)
• Workshop’s camera system
• VOIP
• Access control system
อ่านเพิ่มเติม