กระโดดเข้าสู่สังเวียนที่คับขันและยืนหยัดเป็นคนสุดท้าย!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
29 เม.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

เกม Knives Out

Knives Out GOGO FES goes live on April 29th!

【One of the most popular Battle Royal Mobile Game】
Dive in breathtaking survival adventure in Knives Out!
【Fly! To anywhere you want】
Extra large map with over 100 players. Explore your survival way in Knives Out's battlefield.
【Meet new friends in this survival journey】
Have fun playing Have fun teaming up
【The best friendship is to survive together】
Enjoy the battle with your friends in Knives Out. Let teamwork win!
【Have fun with your squads in the sports car】
Drive to the unlimited with your teammates
【Customize your look for the special one】
Fashion outfits available. Just wear whatever you like
อ่านเพิ่มเติม