มันเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพการทำนายการมาถึงที่

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
28 มี.ค. 2566
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
500+

App APKs

L-DePS APP

■จำเป็น
การใช้งานของ app นี้คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนใช้บริการในการจัดการจากระบบการควบคุมการจราจรก่อน

■ภาพรวม
ที่จะคาดการณ์ถึงเวลาของการให้บริการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
■ฟังก์ชั่น
- สำหรับการส่งมอบตรงเวลาที่กำหนดจะได้รับข้อมูลตำแหน่งในช่วงเวลาเริ่มต้นในการคำนวณเวลาเดินทางมาถึงจากตำแหน่ง
หากเวลาที่คำนวณได้คาดว่าจะผ่านเวลาการส่งมอบที่ระบุว่าจะส่งออกเตือนอีเมลให้กับบุคคลในค่าใช้จ่าย
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา