ตำนานของดาบเป็นเกมแสวงหาไม่สิ้นสุด! ⚠️⚠️เสพติดอย่างมาก⚠️⚠️

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
7 ก.ย. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
100+

App APKs

Legend of The SwordsMan GAME

Legend of the Swordsman is an adventurous game created by Aorta Entertainment.
This game is super addictive and fun because you can collect the coins and unlock multiple characters.

Features of the game :
- Clear , high quality and colorful graphics
- Unlock multiples characters
- Different kinds of monster to conquer
- Different kinds of terrain to overcome
- Never ending quest

Good luck in the never ending quest !!! Conquer the monster and overcome the terrain and make it as far as possible !!!
อ่านเพิ่มเติม