เกมเกี่ยวกับการปรับตัว

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
7 ธ.ค. 2560
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000+

App APKs

Little Life: Hardest Puzzle Game GAME

A unique puzzle platformer where player's actions affect the environment.
"We are all connected - to each other and to our environment."

- Indirectly control platforms.
- No tutorials. Level design allows you to understand mechanics.
- 40 levels.

Runner up Indie game of the year at NGDC 2015, Pune.

"Little Life Adaptivity is a cute platformer that's about learning to work with the world and take things one challenge at a time."
- jayisgames

"What makes this game special is how you must figure out how everything works without the help of instructions or tutorials."
- haogamers
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา