กำเนิดไฟฟ้ารหัสผ่านสำหรับหน้าจอรูปแบบการล็อค

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
2 ธ.ค. 2556
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
5,000,000+

App APKs

Lock Pattern Generator APP

Creates lock patterns for use with Android's built-in pattern lock. This program provides generation of patterns only, as Android does not allow programs to set the lock pattern for security reasons.

Features:
- Random pattern generation
- Variable minimum and maximum path length
- Practice mode
- Shortcut to Android Security Settings for quick pattern setting

Questions, comments or suggestions? Email me any time at info+googleplay@shick.xyz

This program is free software! Source is available at http://git.shick.xyz/lockpatterngenerator/
Licensed under the GNU GPL v3+ and Creative Commons BY-SA 3.0 licenses
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา