ไลราเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะส่วนบุคคลของคุณเทียม

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
12 พ.ย. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

แอป Lyra Virtual Assistant

Lyra is your personal artificial intelligent assistant. Just talk to Lyra as if you're talking to a human, Lyra will understand. She might even give her personal opinion…

Lyra can:
- Play videos
- Tell jokes
- Translate words and phrases instantly
- Open maps & give you directions
- Find local restaurants
- Manage your diary
- Save notes and reminders
- Set alarms
- Search your contacts
- Find the weather forecast
- Search the web
...and much more – all you have to do is ask!

Questions or comments? We’d love to hear from you. Email us at support@heylyra.com.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา