ฟรีลูกค้า Matomo มือถือ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
21 เม.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
50,000+

App APKs

แอป Matomo Mobile - Web Analytics

Matomo Mobile (formerly Piwik Mobile) will help you access all of your analytics on the go, quickly and beautifully. We want to improve the app so please send your bug reports and suggestions.

Matomo (formerly Piwik) is a downloadable, open source (GPL licensed) real time web analytics software program. It provides you with detailed reports on your website visitors: the search engines and keywords they used, the language they speak, your popular pages... and so much more.

You can access these reports by using this official Matomo Mobile App.

Read this if you use basic auth: https://matomo.org/faq/mobile-app/#faq_16336

Do you have a bug to report or a feature request? Please contact us: mobile@matomo.org or https://matomo.org/mobile

Features:
* Provides the same functionality and same look and feel as Matomo
* View your custom Matomo dashboards
* Available in more than 50 languages!
* Manage multiple Matomo accounts
* 'All Websites' dashboard
* Choose any Date/Period
* Choose any metric
* View graphs and sparklines
* View any available report, even reports generated by custom plugins
* Follow Visitors in Real Time or in Visitor Log
* Works with installations having thousands of websites
* Refresh reports easy

Requirements:
* Matomo/Piwik 2.0 or later
* Requires the ImageGraph plugin to be active
* Some icons in Visitor screen possibly won't work if you use HTTPS with an invalid certificate
* Doesn't work with Matomo for WordPress. Only Matomo On-Premise and Matomo Cloud.

Matomo Mobile is available for free and a project made by the community. You can participate in the Matomo Mobile App or Matomo. Please contact us: mobile@matomo.org
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา