ให้การเข้าถึงที่ง่ายและการชำระเงินที่รวดเร็วสำหรับบริการ Majlis Daerah Semporna

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
14 พ.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1+

แอป MDSPay

MDSPay is a new and easy way to help you pay for your Majlis Daerah Semporna services. Everything is only a tap away, whether you're using the app over WiFi or Mobile Network.

Services available:
• House Assessment
• Land Cess
• Council Licenses (Market, Operation, Hawkers, Billboards, etc)
and many more to come!

Key Features:
• View your services' payment information online.
• Pay council service bills: Complete your payments in just a few taps.
• More payment methods: Have your pick of wider range of payment options from online banking (FPX).
• Track payment history: Registered users have the privilege to keep track of transactions.
อ่านเพิ่มเติม