คุณสามารถใช้ Memes ที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงมากที่สุดใน WhatsApp!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
20 ก.พ. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

Meme stickers APP

App includes multiple sticker packs you can import and use in WhatsApp.

How to add stickers to your WhatsApp:
1. Install this app.
2. Select sticker pack you want.
3. Press "add to whatsapp button".
4. Open Whatsapp chat and go to emoji page. At the bottom you should see the new stickers icon.

?? If you can't add stickers to your 💬WhatsApp, it means you haven't received the update yet.

More memes and more packs coming soon, ❤️ Let me know what you think, what packs should I add?

Latest version contains 9 Packs, 30 stickers each!
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา