ภาษีเงินได้. ให้คำชี้แจงของคุณหรือปรึกษาคนก่อนหน้านี้

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
25 ก.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
5,000,000+

App APKs

Meu Imposto de Renda APP

ประกาศปี 2022 พร้อมข่าว!

การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บังคับด้วยบัญชี gov.br

หากคุณมีระดับทองหรือเงิน เข้าถึงบริการทั้งหมด รวมถึงการประกาศจากปีก่อนหน้า:
- ความง่ายในการกรอกประกาศ 2022 ด้วยการประกาศล่วงหน้า
- การดูใบเสร็จรับเงิน
- สำเนาคำประกาศ;
- การแก้ไขข้อความ;
- สอบถามปัญหาที่ค้างอยู่;
- การปรึกษาหารือเกี่ยวกับหนี้สิน
- การปล่อย DARF พร้อมบาร์โค้ดและความเป็นไปได้ของ PIX
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา