ให้คำปรึกษางบตารางเวลาและบริการ: ติดต่อระหว่าง INSS และประชาชน

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
27 มิ.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

แอป Meu INSS – Central de Serviços

O aplicativo Meu INSS permite que você:

- peça um benefício ou serviço e acompanhe o andamento do pedido;
- solicite aposentadoria;
- calcule quanto tempo falta para aposentar;
- tire extratos como imposto de renda, pagamento de benefícios, contribuição no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), empréstimos consignados;
- solicite declaração de recebimento de benefício do INSS;
- agende perícia médica;
- atualize seus dados de cadastro;
- solicite outros serviços.

Você também poderá encontrar a agência do INSS mais perto de você pelo aplicativo.

Para fazer seu cadastro no Meu INSS, você precisará de: CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado em que nasceu. Você terá também que responder algumas perguntas sobre sua vida profissional. As perguntas servem para conferir sua identidade.

Se tiver dúvidas, ligue para 135 (Central de Atendimento do INSS).

Fonte das informações sobre os serviços disponíveis no Meu INSS: https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/meu-inss/

Você também pode registrar na Ouvidoria suas sugestões, elogios, reclamações e solicitações, em: https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx?tipo=5&orgaoDestinatario=303&assunto=332
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา