เชื่อมต่อกับคนที่มีใจใกล้เคียงคุณ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
16 ม.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
5,000+

แอป mFYNDR

mFYNDR helps people connect with others in their vicinity, matching their profiles
over shared interests across a multitude of areas ranging from sports, music, outdoor
activities and much more.

Unlike run-of-the-mill dating apps, you can now meet someone with whom you actually
have a lot in common to spark meaningful conversations.

Think of us as your dependable wingmate—wherever you go, whatever your interests. We’ll
be there to help you find a kindred soul. If you’re here to meet new people, expand your
social network, meet locals when you’re traveling, or just live in the now, you’re in the right
place.

mFYNDR is easy and fun—use the Swipe Right feature to like someone, use the Swipe Left
feature to pass. mFYNDR helps you have a deep conversation through our one-of-a-kind
messaging system and focus on the connections and relationships you’re interested in. With a premium subscription, you can further enjoy distinct features.

Friends don’t discriminate, and neither does mFYNDR.
อ่านเพิ่มเติม