เรื่องไม่สำคัญที่ดีที่สุดคำถามความรู้ทั่วไปเกมตอบคำถาม

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
23 ธ.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

Millionaire Trivia GK GAME

Trivia GK: General Knowledge Questions is a general trivia game. In this game, you have to answer 15 challenging questions of general knowledge to win the million and became a Billionaire.

Play now and challenge yourself to become a Billionaire!

Features:
- Tons of questions on different topics
- 3 lifelines
- No need for an internet connection.

This game supports many languages including:
- English
- Arabic
- Russian
- French
- German
- Italian
- Spanish
- Hungarian
- Vietnamese
- Portuguese
- Romanian
- Hindi
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา