ดาวน์โหลด Minecraft APK - Mod สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
16 ส.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์

APKFlash Uploader

ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100+

App APKs

เกม Minecraft- Mod

---- Mod - Unlocked ---- If you can dream it, you can build it. That's what you can do with MineCraft: Pocket Edition - the fun game that allows you to build anything - anytime, anywhere. Step into a unique, magical world where the possibilities are endless. Turn your mobile into a virtual construction site and use blocks to create wonderful masterpieces on the go. All this while you chat with friends in parks or any place you are. Explore bizarre worlds and build just about everything - from the humblest of homes to the grandest of castles. There are two different modes to make the gameplay experience more exciting and fun. Play in creative mode and learn how to use unlimited resources to your advantage. In survival mode, mine deep into the world and craft weapons and armoury to stay protected from dangerous mobs.
อ่านเพิ่มเติม