มอนแทนา Manager เป็นที่มีประสิทธิภาพมากและจัดการไฟล์ apk บรรณาธิการ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
8 เม.ย. 2567
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

MT Manager APP

MT Manager is a very powerful file manager and apk editor, you can use it to do a lot of things on your phone, such as managing files, modifying software, translating applications, editing text and so on.

The main functions are:

- File management, such as file copy, move, delete. If you give root privilege to MT, you can access the system directory, remount the file system as read-write, modify file permissions and owner.

- Open the ZIP file like WinRAR. You can delete, rename, move, add / replace external files to the ZIP without decompression and repackaging, and decompress files in the ZIP.

- Text editor, picture viewer, music player, font previewer, script executer, text contrast and other functions, in the sidebar you can easily view the storage device, FTP connection, bookmark, background, tools and so on.

- Many powerful APK editing features, like dex editor, arsc editor, xml editor. you can also sign apk, optimize apk, clone apk, remove signature verification, confuse apk resource, anti-confuse apk resource, translate app.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา