ดาวน์โหลด Naruto Ultimate Ninja Impact APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
3 พ.ค. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100+

App APKs

Naruto Ultimate Ninja Impact GAME

Featuring large-scale battles against massive groups of enemies, Naruto : Ultimate Ninja Impact puts players in the middle of epic fights as their favorite Naruto through electrifying single-player and multiplayer modes. Deliver an action-packed and dynamic fighting experience, Naruto : Ultimate Ninja Impact lets players unleash their honed skills through exciting single-player and multiplayer modes. Story Battle lets fans become part of explosive Naruto fights with more events and battle sequences than ever before on the PSPP emulator for Android.

Tag Battle lets two friends connect through Ad-hoc to team up and complete over 20 missions cooperatively, while Versus Battle lets players battle against each other with their persistent customized characters across all modes. Over 20 characters are available to choose from across the Naruto universe with customization options that carry through each mode within the game. Beginners and long-time fans of the Ultimate Ninja series will be able to feel immersed in the fast-paced on-screen ninja action.
อ่านเพิ่มเติม