จัดการกิจกรรม NiceHash ของคุณได้ทุกที่!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
19 พ.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

แอป NiceHash

NiceHash is the official mobile app for the NiceHash platform. You can manage your crypto wallets, account settings, and manage your mining rigs on the go thanks to our easy and intuitive app! Stay in control of your mining operations and earnings at all times.

NiceHash is the leading platform for cryptocurrency mining and trading and the largest hashpower marketplace in the world with over 1.2 million daily miners.

Mobile app features:

■ Rig Manager
Manage and monitor your mining rigs remotely, keep an eye on temperatures, start and stop mining, and change power settings easily on the go.
■ Crypto Wallets
Deposit or withdraw over 60 cryptocurrencies and check your wallet activities. Please note that this is not a mobile cryptocurrency wallet, no seed phrases are stored on your device. NiceHash provides a secure custodial wallet for all users.
■ Hashpower Marketplace
Check the status of your hashpower orders, place new orders, and manage or cancel existing orders easily on the go.
■ Notifications
Enable push notifications and get instant information and updates about your NiceHash activities and important news on our platform.
■ User profile
Manage your NiceHash profile or your organization profile settings and upgrade your account tiers by completing KYC inside the app.

Please note that this app is not a mobile mining app. Your smartphone is not used for mining with this app installed. In order to mine cryptocurrency with NiceHash, you must download our free mining software for your PC which can be found on our website www.nicehash.com
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา