คุณสามารถสุดท้ายออก 10s?

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
6 ม.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

เกม No One Dies

#1 Free Game in more than 20 countries
#10 Free Game in more than 100 countries

!!!-We Are 'No One Dies' Creator!
!!!-Original 'No One Dies' is Better!

New Amazing Modes:Classic, Survive, Escape, Storm, Outcast, Rampage, Deadfall, Shuttle……More... Coming Soon!

No One Dies! You have one brain, two eyes, and ten fingers. You will need all them to survive.
Can you last out 10s?
Helping one dude to run and jump over objects is one thing. Have you got what it takes to control 2 - 36 stickman at the same?

No One Dies is a test your brain hand game. Find out which one of you can run faster without tripping!

Features:
--5 Awesome Game Modes
--You need quick - witted
--Test your brain hand!
--Full languages Support !
--SImple Control
--Game Center Support
--Social Share Support

Have it and have fun! Thanks.

Follow Us :
Facebook: https://www.facebook.com/RinzzGame
Twitter: https://twitter.com/RinzzGame
อ่านเพิ่มเติม