เวอร์ชันเก่า รายงานปัญหา

โฆษณา

ติดตั้ง NokoPrint - การพิมพ์มือถือ APK ใน Windows

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง LDPlayer - Эмулятор Android.
  2. เปิดแอป LDPlayer.
  3. ลาก NokoPrint - การพิมพ์มือถือ.apk ไปยังโ LDPlayer.

ติดตั้ง NokoPrint - การพิมพ์มือถือ APK ใน Android

  1. แต NokoPrint - การพิมพ์มือถือ.apk.
  2. แตติดตั้ง.
  3. ตามขั้นตอนในหน้าจอ.
อ่านเพิ่มเติม