บริการ LG MirrorDrive จะสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2021

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
19 มี.ค. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

[Notice]Termination of LG MirrorDrive APP

================ Notice for LG MirrorDrive Clients ==============
[Notice] Termination of LG MirrorDrive Service

Dear LG MirrorDrive Clients,
We express a sincere gratitude for your patronage to LG MirrorDrive Service.
Due to the termination of LG Electronics' mobile phone business, LG MirrorDrive Service via mobile applications will be terminated as of August 31, 2021.
Please read the information below carefully, so as to avoid any inconvenience during this event.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Service being terminated: LG MirrorDrive service (Mobile)
• Termination date: August 31, 2021 at 00:00 (Korea Time, GMT+9)
• After the service is terminated:
– Personal information collected for the purpose of providing the service, if any, will be destroyed. However, if it is necessary to retain the personal information in accordance with relevant laws and regulations, we will retain it during the set period mandated by such laws and regulations.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Should you have any question relating to LG MirrorDrive Service, please contact us at [(app.manager@lge.com)].
We sincerely apologize for the inconvenience.Thank you.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา