ระบบการจัดการป่า FITGC Odisha

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
20 มี.ค. 2567
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

OFMS Mobile APP

Odisha Forest Management System เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาและดูแลโดย FITGC, Odisha พร้อม Odisha Space Applications Center (ORSAC) ที่ใช้สำหรับการจัดการและตรวจสอบกิจกรรมในป่าทั่วทั้งรัฐ Odisha
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา