สหายสำหรับการใช้งานที่ต้องการการตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้น

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
14 เม.ย. 2558
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

Permission Friendly Apps APP

What are the applications you have installed that you have given the most permissions?
What are the applications that are most respectful of your personal data and less potentially dangerous?

This must-have application will give you a very simple answer to these questions.

Itself does not require any permission and contains no advertising.

It is optimized for mobile and tablet (Xoom, Galaxy Tab, Nexus, ...)

The latest version uses Android Lollipop Material Theme.

This application is published under GNU GPL v3 license.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา