ขนมหวานท่องเที่ยว: ตรง 3

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
4 ธ.ค. 2560
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

Pocket Candy GAME

Top puzzle game: Earn up to three sparkly stars on each stage of this adventure puzzle.
Candy match 3: Make top game matches with colorful candies and enjoy fun games.
Fun game: Savor tasty graphics and luscious animations.

More than 1,500 levels, there is a huge challenge.
Many sweet candy & Hateful thief.
Completely free to play,- Free props, no purchased.
The perfect gaming experience, fun index is very, very high!
Easy and fun to play, challenge mastery!
อ่านเพิ่มเติม