หลักสูตร IDB - ธนาคารแบบบูรณาการข้อมูล

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
13 ธ.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
50,000+

App APKs

แอป qBID - Alumne

El BID és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional i ocupacional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis centrals i les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament i el Servei d'Ocupació. El BID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา