เรียกดูและจัดการไฟล์ที่เก็บไว้ใน QNAP NAS ของคุณกับอุปกรณ์มือถือของคุณ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
25 พ.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

แอป Qfile

Description
Ever wanted to browse and manage files stored on your QNAP NAS with your Android mobile device? The free Qfile app is the perfect answer.
Prerequisites:
- Android 5.0 or later
- QNAP NAS running QTS 4.0 or later

Major features of Qfile:
- Access files on the QNAP NAS anytime, anywhere.
- Upload your photos and documents directly from mobile devices to the QNAP NAS.
- Easy sharing: Create a download link for files to share and send it via email or SMS, or simply email the file as an attachment.
- Easy management: Move, copy, rename or delete files on the QNAP NAS, all via your mobile device. No computer required.
- Offline file reading: Qfile provides a simple way for downloading files from the QNAP NAS to mobile devices for offline reading.

Other features:
1. Support displaying photo thumbnail. ( QTS 4.0 and above support all share folder)
2. Support control playback from NAS to Apple TV. (NAS must install QAirplay QPKG)
3. Support control playback from NAS to DLNA device. (DLNA control only support QNAP Media Server on QTS 4.0)
4. Support for file compression (zip / unzip, and for QTS 4.0 and above only.)
5. Support for changing the download folder on an external SD card.
6. Support for sharing folders with sharing download links (QTS 4.0 and above only.)
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา