แพลตฟอร์ม Qiwa เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเสริมศักยภาพ การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
18 ธ.ค. 2566
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

Qiwa APP

แพลตฟอร์ม Qiwa เป็นแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการและโซลูชั่นของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมเพื่อปรับปรุงบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มอบให้กับภาคแรงงาน
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา