เครื่องกำเนิดรหัส QR QR

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
1 เม.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

แอป QR Code & Barcode Scanner

It is a QR code scanner app. Using it, you can scan to decode 1D barcodes, QR codes. With a clean and simple interface, you can handle it more quickly than other barcode scanner apps (code reader). Just with a few clicks, your device becomes a convenient barcode scanner and scanning editor. What’s more, our QR Barcode Scanner app totally protects your privacy, so you don’t have to worry your info leaks to the others.


How to use:
1. Open the scanner
2. Point the camera to the QR code/barcode
3. Auto recognize, scan and decode
4. Get results and relevant optionsFeatures
⭐ All in one QR Code Reader, Barcode Scanner and QR Code Generator
⭐ Free Scanner app and Barcode Reader
⭐ Scan QR code and barcode without internet
⭐ Auto focus and recognition. Zoom in and out to read QR code quickly
⭐ A QR reader support all QR code and barcode formats
⭐ Easy to scan QR code with flashlight in the dark or dim environment
⭐ Scan QR code from images. Detect QR code or Barcode in the pictures with build-in QR reader
⭐ Scan barcode on products for information or price comparison
⭐ Generate QR code for business or social media
⭐ Minimum permission required to use QR reader
⭐ Support format: Quick Code, EAN8, UPC,Code39, Code128, EQS, QR Code, and Data Matrix.


It sounds great, right? This code scanner is really a useful tool for everyone in their daily lives. Don’t hesitate to download it, it is a must-have app for you.
อ่านเพิ่มเติม