Quordle.app แบบทดสอบและฝึกฝนประจำวัน

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
9 ก.ย. 2566
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

Quordle.app | Daily Word Guess GAME

Quad 4 Word Guess ทั้งสี่คำใน 9 ครั้งที่คุณซื้อโดย www.quordle.app

การเดาแต่ละครั้งต้องเป็นคำที่ถูกต้อง 5 ตัวอักษร กดปุ่ม Enter เพื่อส่ง หลังจากการเดาแต่ละครั้ง สีของไทล์จะเปลี่ยนเพื่อแสดงว่าการเดาของคุณใกล้เคียงกับคำศัพท์แค่ไหน
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา