เพลิดเพลินกับ YouTube ดู Netflix และฟังเพลงกับเพื่อนของคุณ!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
13 ส.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

แอป Rave – Watch Party

Watch the latest from Netflix, the most popular videos on YouTube, listen to music and much more with your friends anytime, anywhere. Join Rave and you will never watch alone again!

🌎 CONNECT with your friends via text or voice message while you watch together

🥳 ENJOY creating a Watch Party on YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime and much more!

🎧 LISTEN to music with people from anywhere around the world

🍿 SHARE your videos to Google Drive for global movie nights

📱 SYNCHRONIZE your phones and create an instant speaker system

👫 JOIN friends on Android, other devices, and even VR

🎶 CREATE your own mashups by mixing your favorite music videos with RaveDJ

FOLLOW US
Stay up to date with our latest updates and don't miss out on the best mashups!

Instagram: @GetRaveApp
Facebook: @GetRave
Twitter: @GetRaveApp

Contact us If you have any questions, suggestions or just want to say hello, send us a message to contact@rave.io or visit www.rave.io
อ่านเพิ่มเติม