ดาวน์โหลด Recover Deleted Picture APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

ชื่อRecover Photos APK
เวอร์ชัน1.6.12 (12)
อัปเดตเมื่อ03 ม.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์Blinking Studio
IDcom.freeblinkingapps.recoverphotos
การติดตั้ง500,000+
ประเภทแอป, เครื่องมือ

แอป Recover Deleted Picture

กู้คืนรูปภาพที่ถูกลบด้วยแอปพลิเคชั่นที่น่าทึ่งบน playstore !!

Recover Deleted files: photo recovery 2020is an amazing tool to help you in pictures recovery and restore all deleted pictures. Our new photo recovery restoration app have lot of features like deep scan retrieve your images and files. Sometimes it happens when you delete all the pictures and files accidently, so this is big headache and looking forward for a tool which restore image, if you facing such type of situation I will recommend our Recover deleted files: photo recovery restoration. So recover the files and enjoy our freely available app on Google play!
?Looking for best recovery deleted images?
Are you looking for recovery deleted images or retrieve deleted images from your phone? If you agreed with us then get our free photo recovery and restore images app.Easy picture Recovery app come to find all deleted pictures, spreadsheets, movies, music, photos, and other important files This is a special and complete data recovery app that accomplishes data recovery tasks very perfectly and of the more interesting feature is to scan your phone quickly with minutes. Don’t be afraid that our app secure and safe your data efficiently.
Photo Recovery 2020does not require your device to be rooted, the app is compatible with any android device that uses Android 5.0 or higher. Have must lost or deleted accidentally important photos from your smart phone and now you needed a quick and easy to use tool to recover them back? If you have this issue then this incredibly efficient and helpful new photo recovery app is here to solve your problem. With this free photo restoration, you get the chance to recover and restore all your lost or deleted photos in a matter of seconds.
?Easy, safe and fast recovery process:
Our free photo recovery application provides users with a sophisticated, modern interface that is easy to interact with. just a single tap, you can perform the entire restore process yourself. 100% recovery process is safe.The android photo recovery app is highly secure and safe restore photos that will help you in recovering and restoring of all Do not be worry! This free photo recovery tool is ready to recover your pictures quickly.
?Secure restoration tool to recover your photos or files:
The most powerful scanning and deleted photo recovery app is consider very safe and secure. It can scan your smartphone quickly. It previews your deleted image and restores your photo. Our New photo recovery will restorewhatsapppicture so get our restore deleted photos app for android and restore pics. Or you want to recover images from SD card then our app provide this feature

Recover Deleted All Files: Photo Recovery 2020
• Safe and easy to use to recover deleted photo
• restore images or restore photos with single tap
• Quick scan of your device
• Restore deleted photos from phone memory
• Recover deleted images without rooting your device
• Retrieve deleted photos from gallery
• Recover images from formatted memory cards
Please Read Carefully
This photo recovery app may find some photos that are not even deleted yet.
The results of this app may vary from device to device and operating system to operating system.
If all the traces of your data has been lost app may not be able to recover your photos !!


Download our photo recovery app and recover your deleted data!!
Share your feedback with us at freeblinkingapps@gmail.com!!
Don’t forget to rate us thanks!!
อ่านเพิ่มเติม