มาเป็นอาจารย์ Redstone ในคู่มือนี้

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
29 มิ.ย. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

แอป Redstone Guide

This guide contains the best Redstone mechanisms. You can build a variety of mechanisms, such as doors, bridges, traps, and more. So as the owner's manual contains the main elements of the schemes.

Redstone guide is more than 50 different mechanisms, different levels of difficulty. With it, you can create a truly technologically advanced buildings. Important: this guide is created primarily J.edition, but most of the mechanisms will also work on P.Edition.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา