แอปแบบทดสอบเว็บเชิงความหมาย แอปคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้เพื่อแก้คำถาม MCQ ของคอมพิวเตอร์

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
21 มิ.ย. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
10+

แอป Semantic Web Quiz - BSCS

Semantic web quiz app is a complete learning computer app for Android to practice 500+ semantic web quiz questions. "Semantic Web Quiz" app covers trivia questions and answers, BCS, BSCS computer science MCQs to solve self-assessment tests. "Semantic Web" app worksheets with answers key helps to practice test questions for online homeschooling exam on Android smartphones.

Complete semantic web app for online degree programs covers basic and advanced computer science course with trivia quizzes. Semantic web learning app is a revision guide for students beginners' learning and home-schooling with Semantic web textbook topics as:

Worksheet 1: Semantic web applications quiz
Worksheet 2: Describing web resources: RDF quiz
Worksheet 3: Logic and inference: rules quiz
Worksheet 4: Ontology engineering quiz
Worksheet 5: Semantic web overview quiz
Worksheet 6: Semantic web vision quiz
Worksheet 7: Structured web documents: XML quiz
Worksheet 8: Web ontology language: OWL quiz

"Semantic Web MCQ" app helps to solve computer science multiple choice questions from every chapter, comparing with answer key after every 10 random trivia quiz questions.

Looking forward to provide best user experience through semantic web application!
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา