ดาวน์โหลด Sidza learning App APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

qr

รุ่นล่าสุด

นักพัฒนาซอฟต์แวร์E-learning
IDcom.ques.sidza
การติดตั้ง50+
ประเภทแอป, การศึกษา

แอป Sidza learning App

Live Chemistry classes & Recorded video lectures for NEET JEE CBSE 9th to 12th

Live online 1 on 1 chemistry classes & Recorded video lectures for NEET, IIT-JEE, CBSE and other international board exams like AP chemistry, IGCSE, SAT, IB, MCAT etc.
Welcome to sidza learning App- one stop solution for students to learn chemistry for NEET, JEE and CBSE classes from 9th to 12th chemistry.
Why sidza is #1 online chemistry learning App
Live 0nline 1 on 1 chemistry classes by one of the most experienced chemistry lecturer.
Recorded online chemistry courses – free and paid
Unlimited practice questions, quizzes
Previous year solved papers and mock test series
Doubt solving by your mentor
NCERT Video solutions
Video solution for different books
Learn anywhere and anytime
Sidza learning App is free to download. You can learn free from free courses, but paid courses are available only after you purchase them.
อ่านเพิ่มเติม