ตอนนี้เป็นกรอบการเคลื่อนไหวสำหรับแพลตฟอร์ม Siteforge

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
23 ก.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

แอป Siteforge NOW

Siteforge NOW enables the Mobile/Tablet based contributions for Siteforge apps. It provides an enabling framework to release the Siteforge apps and allow users to access all the services through a cohesive interface. NOW provides a rich & interactive interface to manage various tasks and issues managed via mobile/tablet. NOW provides a container based framework to host multiple apps within itself and allows for role based access of apps.
อ่านเพิ่มเติม