นักบินร้อนและน้ำร้อนของคุณเดอทริช

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
24 ม.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
การติดตั้ง
10,000+

แอป SMART TC°

L’application SMART TC° De Dietrich vous permet de piloter votre installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire à distance, où que vous soyez et à tout moment, depuis votre smartphone ou votre tablette.

Détail des principales fonctionnalités :
• Contrôle précis de la température à distance
• Plusieurs programmations horaires pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
• Aide pour faciliter la programmation
• Sauvegarde des données installateur
• Indicateurs de consommation d’énergies en chauffage et ECS
• Accès aux messages d’erreurs et pannes de l’installation
• Accès à distance sécurisé aux paramètres installateur (via code d'accès)
• Aide pour faciliter et comprendre l’usage de l’application en un coup d’œil

Application gratuite, ne fonctionnant qu’avec le thermostat connecté SMART TC° De Dietrich.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา