ประตูสู่ SNS

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
23 ก.พ. 2567
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

SNS 24 APP

แอป SNS 24 สร้างขึ้นตามความสนใจของพลเมือง โดยรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของพลเมืองในแอปพลิเคชันที่อยู่บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ผ่านแอปพลิเคชันนี้ พลเมืองสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลากหลาย รวมถึงกระดานข่าววัคซีน สูตรอาหาร อาการแพ้ หรือข้อกำหนดในการสอบ นอกจากนี้ยังมีบริการที่ช่วยให้สามารถบันทึกการตรวจวัดสุขภาพเฉพาะ (ความดันโลหิต ความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย) การดำเนินการของ Teleconsultations หรือความเป็นไปได้ของการขอต่ออายุยาปกติ
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา