กับ app นี้คุณสามารถสร้างโพสต์เพิ่มชอบและแสดงความคิดเห็น

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
31 ม.ค. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
1,000+

App APKs

Social App APP

This application demonstrates the example of social components as posts, likes, comments, watchers and etc. It based on firebase and used such firebase features as database, storage and authentication. Our app shows the work of firebase queries. For example data pagination, filter data by author. Also here is the example of working with firebase transaction for counting likes, watchers, comments. It is great example of material design. You can see the friendly animation by opening screens of details and user profile.

The source code you can see on github: https://github.com/rozdoum/social-app-android.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา