โซเชียลมีเดียถูกนิยามใหม่เพื่อความเป็นส่วนตัวการควบคุมผู้ใช้และรางวัล

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
4 ธ.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
5,000+

App APKs

แอป SoMee.social

SoMee is a decentralized social media platform that allows end users to monetize all content and allows brands to gain valuable data points through a consent based advertising system without exploiting user data. SoMee does not package or share user data, rather we allow each user to choose what information they want to share with advertisers and earn money when doing so. This is a win/win for end users and brands. SoMee is entirely gamified and allows users to earn staking, content and curation rewards. SoMee also combines a social media hub for streamlining posts to all social media from a single platform. Welcome to social media redefined.
อ่านเพิ่มเติม