เพิ่มคุณภาพเสียงอุปกรณ์ของคุณด้วยเสียง Booster Pro

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
24 ต.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
การติดตั้ง
50,000+

App APKs

แอป Sound Booster Pro

Boost your device's sound quality with Sound Booster.
Sound Booster Pro lets you adjust sound effect levels so that you get the best out of your Music or Audio player.
In order to enjoy the maximum effect, use headphones or external speakers.

Features:
- Bass boost effect
- Volume control
- 5 bands equalizer
- equalizer presets
- 1 custom preset
- Icon in the notification area

Advertising Policy:
We inform you that this app is free of charge, but in order to be able to continue our development, we use revenue-generating ads. When you click on ads displayed by Sound Booster Pro, you will be redirected to a third-party web page. We may provide certain information to third parties hosting these pages, such as an email address, a phone number, and a list of other applications on your device.

If you like our app, please reward us with a 5 star rating and click the +1 button, thus supporting the future development of this app.
DISCLAIMER: This app in no way can damage your phone! This app may not work on some devices!
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา