ผู้จัดการถาดเรื่อง Instagram ของคุณง่ายขึ้น สนับสนุนหลายบัญชี

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
1 เม.ย. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
5,000,000+

App APKs

Story Assistant APP

Story Assistant(Story Saver) is the tool useful help users use Instagram easy manager story tray.

[Feature]
+ User interface simple and use easily.
+ Support multiple accounts help you convenience while using.
+ Support bookmark account that you like.
+ Support search and more features(save, play with media).
+ Fast loading and light.

[Note]
+ To use this app you need to log in your account before using.
+ If the app can't find any story or suddenly stop working, please try to open "Accounts" and long press the old account to remove it, afterward re-login to retry or check story stray in Instagram app on your device.

Disclaimer:
1. This app is not affiliated with Instagram.
2. Re-uploading image/video stories and is NOT encouraged, please seek owner approval. Respect the rights of the IG users.
3. Any unauthorized downloading or re-uploading of contents and/or violations of Intellectual property rights is the sole responsibility of the user.

If you have any bug while using please feedback me so I can fix the app. Thank you.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา