ขับรถของคุณชื่นชอบบนถนนจริงและถนนเมือง เพลิดเพลินกับความสนุกสนานของรถดริฟท์

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
2 ต.ค. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

เกม Street Racing Car Traffic Speed 3D

Become the king of street racing and show off your professional racing skills! Defeat your friends and enemies and become No. 1 car champion in the world.

Drive your super car in the dark forest, still hills, lively city. Challenge yourself with four different types of challenges: distance, speed, drift and overtaking. Driving on bustling roads or high-speed streets is very exciting. Drifting and overtaking in the top road racing racing game and enjoying unusual gameplay. Become a true superstar when you win a car race. Driving a different car is a great opportunity in the car drift game. In the race you can hear the tires burning on the ground, speeding up your speed, using super-nitrogen during the race and finishing at maximum speed..

Use your skills to win the game. Be a world racing guru and be wary of wasting time leaving the track due to mistakes.

Street Racing Car Traffic Speed Features:
- highly realistic racing game
- HD graphics 3D graphics
- Practical driving feeling with extra pleasure
- Simple and smooth control
- Stunning visual effects
- Dangerous and tricky path
- Challenging missions
อ่านเพิ่มเติม