ดาวน์โหลด Student Messenger APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

qr

รุ่นล่าสุด

ชื่อStudent Messenger APK
เวอร์ชัน9.9.3 (909035)
อัปเดตเมื่อ16 ต.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์Student Care Co.,Ltd.
IDcom.thaionline.studentcare
การติดตั้ง500,000+
ประเภทแอป, การศึกษา

อัปเดตเมื่อ - มีอะไรใหม่

สิ่งที่ปรับปรุงในเวอร์ชัน 9.9
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Application
- แก้ไขข้อผิดพลาดภายใน Application

แอป Student Messenger

เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียน

โปรแกรม Student Care Messenger ใช้สำหรับรับข้อความจากระบบ Student Care Solution ซื่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ข้อมูลการมาเรียน ข้อมูลด้านสุขภาพ ผลการเรียน ความประพฤติ และแผนที่บ้านของนักเรียน เป็นต้น โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับคุณครูแต่ประการใด
อ่านเพิ่มเติม